EcoLed Solutions

EcoLed Solutions –  špecializuje na komplexné riešenia, modernizáciu a výmenu osvetlenia vo verejnom a súkromnom sektore. Hlavným cieľom je zníženie nákladov na spotrebu energie, zvýšenie spoľahlivosti a kvality osvetlenia. Poskytuje odborné poradenstvo, zabezpečuje financovanie a správu osvetlenia.

Broźúra