Eco Led Solutions

Eco Led Solutions a.s. patrí do skupiny majetkovo prepojených spoločností pôsobiacich v oblasti osvetlenia, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s vývojom a výrobou svietidiel, ako aj s návrhom a inštaláciou svetelných sústav, s realizáciou náročných a rozsiahlych projektov (SCP Ružomberok výrobná a skladová hala, zimné štadiony Nitra, Piešťany a JL Aréna Liptovský Mikuláš, atď. Zimný štadión O. Nepelu Bratislava, Steel Aréna Košice, MŠK Žilina futbalový štadión).

V súčasnosti sa naša skupina sústreďuje najmä na poskytovanie komplexných riešení pre obnovu verejného osvetlenia a zavádzanie do praxe obnoviteľných zdrojov. Sme radi, že vďaka tomuto úsiliu sme dnes lídrom v poskytovaní obnovy verejného osvetlenia prostredníctvom prenesenej správy (t.j. bez investície obce, štátu alebo zdrojov z EÚ fondov).

NAŠE SLUŽBY

Obnova svetelných sústav na báze energetickej úspory

 • Realizácia novej svetelnej sústavy bez potreby investovať
 • Okamžitá úspora prevádzkových nákladov
 • Komplexné riešenia na kľúč (analýza, návrh, realizácia, financovanie)
 • Garancia dosiahnutia úspor a prevádzkovej spoľahlivosti

Komplexné riešenia pre obnovu svetelných systémov

 • Prenesená správa - nič neinvestujete, neberiete si úver. To, čo ste doteraz platili za elektrinu a údržbu, od zajtra platíte nám. Väčšina našich klientov dokonca platí menej než boli ich doterajšie náklady. O všetko ostatné sa postaráme my. Ručíme za to, že budete mať svetlo. Aj preto sme jednotkou na trhu. Je to jednoduché.
 • EPC - energetická služba so zaručenou úsporou. Nainštalujeme vám novú svetelnú sústavu. My investujeme, vy svietite. A úspory si rozdelíme. Ak usporíme menej energie než sme sľúbili, je to náš problém, o to menej dostaneme. Je to jednoduché.
 • Realizácia so splátkovým kalendárom - ak ste pevne rozhodnutí, že chcete mať všetko pevne vo vlastných rukách a jediné, čo vás trápi je nedostatok zdrojov, aj pre vás máme riešenie. Budete nám svetelnú sústavu splácať. Ale my vám ju navrhneme tak, aby si na tie splátky sama zarobila. Je to jednoduché.
 • Predaj - ak máte dostatok voľných zdrojov, resp. rozhodli ste sa pre bankový úver, svetelnú sústavu vám na kľúč zrealizujeme. A dáme vám k tomu silnú záruku. Naše svietidlá sa totiž vyvíjajú a vyrábajú na Slovensku. Je to jednoduché.

Kvalita všetkých procesov

 • certifikácia manažérstva kvality ISO 9001
 • certifikácia environmentálneho manažérstva ISO 14001
 • certifikácia výrobkov

LED GROUP - profesionálne spojenie samostatných výrobných a nevýrobných spoločností s dlhodobou tradíciou.

TOP