SOLÁRNE SYSTÉMY - Zelená domácnostiam II

Efektívne fotovoltické systémy pre domácnosti s možnou dotačnou podporou 1500,- eur

Aj v roku 2020 môžete získať podporu zo štrukturálnych fondov EU pre podporu investícii na zvýšenie energetickej efektívnosti :

ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM – príspevok na malé fotovoltické zariadenie s výkonom do 10 kW pre domácnosti a rodinné domy

OP KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – program podpory pre obce a firmy 

LED.sk predstavuje efektívne fotovoltické systémy pre domácnosti a malé firmy bez kompromisov.

 
Hlavná úloha fotovoltického systému:
  • Premena slnečnej energie na elektrickú

  • Zníženie energetickej náročnosti domácnosti/ budovy

  • Energia vyrobená fotovoltickým zariadením je  určená na spotrebu elektrických zariadení v domácnosti / budove

  • Zníženie množstva energie odoberanej z distribučnej siete a platieb za elektrickú energiu

 
Typy fotovoltického systému:
  • Štandardné fotovoltické systémy - obsahujú fotovoltaické panely a menič s príslušenstvom - takáto energia je určená len na jej priamu spotrebu a len v čase pokiaľ  je k dispozícii dostatok slnečného žiarenia

  • Štandardné fotovoltické systémy + batériové úložisko - obsahujú fotovoltaické panely, menič s nabíjačkou batérií, batériové úložisko energie s príslušenstvom - takáto energia je určená aj na priamu spotrebu a pokiaľ vzniká jej prebytok ten je smerovaný do batériového úložiska z ktorého ju vieme čerpať  kedy to je potrebné. Systémy s batériovým úložiskom sú teda využiteľné v podstatne širšom rozsahu.

 
Naša ponuka štandardných fotovolitckých zostáv :

* Možnosť odčítania dotácie: - 1500 eur po splnení podmienok SIEA - ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM

* Možnosť zakúpenia na splátky - 4 roky:  20% záloha alebo poskytnutá dotácia ZD a zvyšná suma x 1,1 poplatok paušál / 48 mesiacov. Potrebné splnenie podmienok

Typ batérieLFP - LiFePo4 batéria so životnosťou až 6.000 cyklov,  
LTO - Lithium Titane Oxid batéria so životnosťou až 25.000 cyklov

Každá zostava obsahuje: – Špičkový hybridný menič s 90A nabíjačom batérií,  fotovoltické panely 380 W HETECH ENERGY TL-Cd380M, ktoré sú schváleným zariadením pre dotácie, CT snímač nulovej dodávky do elektrickej siete, montážne príslušenstvo na šikmú, alebo rovnú strechu na zákazku, prepojovacie káble, konektory a WIFI pripojenie.
Zostava s batériami LTO POWER umožní využívanie solárneho systému na viac ako 25 rokov bez nutnosti ďalších investícií.

 

Postup pri získani dotácie:
  1. Výber vhodného zariadenia pre vašu domácnosť/ dom/ prevádzku -  mám záujem
    Technický návrh so zariadením, pre ktoré sa rozhodnete, bude slúžiť ako podklad pre vyplnenie žiadosti o vydanie poukážky, pričom zariadenie musí byť zapísané v zozname zariadení - teda zvolte fotovoltaický panel HETECH ENERGY TL-Cd380M
  2. Následne nás kontaktujte a v spolupráci s Vami všetko vybavíme-  mám záujem

Vypíšte ŽIADOSŤ O POUKÁŽKU 

Zabezpečte si energiu na 25 rokov bez kompromisov s možnosťou rozšírenia bez obmedzení. 

Viac info  o systémoch


LED GROUP – spoľahnite sa na odborníkov

TOP