Hotel Hilton Praha

Iluminacia fasady a baru hotel Hilton Praha (CZ) vrátane riadenia realizovala pro JGS s.r.o.

Iluminacia fasady a baru hotel Hilton Praha vrátane riadenia realizovala pro JGS s.r.o.

LED GROUP - profesionálne spojenie samostatných výrobných a nevýrobných spoločností s dlhodobou tradíciou.

TOP