ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM II JE SPÄŤ

Na fotovoltické zariadenia môžu domácnosti získať 1500 eur. Zelená domácnostiam pokračuje s novými podmienkymi a navýšeným finančným balíkom.

 

VYUŽITE 1500 EUR DOTÁCIU NA FOTOVOLTICKÉ ZARIADENIA

Zelená domácnostiam pokračuje s novými podmienkami a navýšeným finančným balíkom. Žiadosti o poukážky bude možné vyplniť v pondelok 13. júna 2022 od 15.00 h.

Domácnosti môžu získať príspevok na malé fotovoltické zariadenie s výkonom do 10 kW. Týka sa to všetkých regiónov Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Spoľahnite sa na nás a získate:

 • odborný návrh solárnej elektrárne podľa vašich požiadaviek a možností
 • kvalitné zariadenia s dlhou životnosťou
 • odbornú montáž na ľubovoľnú strechu
 • projektovú dokumentáciu a revíznu správu
 • podporu pri administratívnej činnosti

 

Naša spoločnosť je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov a sme držiteľmi všetkých oprávnení a osvedčení v zmysle platnej legislatívy:

 • projekčná činnosť
 • revízná činnosť
 • medzinárodne uznávaný energetický manažment
 • osvedčenie pre inštaláciu fotovoltických systémov

 

Viac o podpore:

 • Podrobné informácie o projekte Zelená domácnostiam TU
 • Podmienky podpory TU 
 • Podávanie ŽIADOSTI TU

 

LED GROUP – spoľahnite sa na odborníkov

TOP