SCP Ruzomberok - výroba papiera

186 nových LED svietidiel od Leader Light ušetrilo až 70% elektrickej energie a skvalitnilo osvetlenie výroby papiera.

V projekte boli použité svietidlá LL HLBS navrhnuté a vyrobené v našej spoločnosti LEADER LIGHT.

LED GROUP - profesionálne spojenie samostatných výrobných a nevýrobných spoločností s dlhodobou tradíciou.

TOP