SCP Ruzomberok - výroba papiera

186 nových LED svietidiel od Leader Light ušetrilo až 70% elektrickej energie a skvalitnilo osvetlenie výroby papiera.

V projekte boli použité svietidlá LL HLBS navrhnuté a vyrobené v našej spoločnosti LEADER LIGHT.

LED GROUP – spoľahnite sa na odborníkov

TOP