Práve prebieha projekt Zelená domácnosť, získajte dotáciu aj vy!

ODBER NOVINIEK

Zaregistrujte sa pre odber noviniek aby sme Vás mohli informovať o akciách a novinkách v našom obchode.

ESG A MY

Naša spoločnosť OZE solutions a.s. sa riadi pravidlami ESG – Správa sa zodpovedne voči životnému prostrediu, rešpektuje občianske a ľudské práva, podporuje charitatívne činnosti a šport, eticky a transparentne vedie svoje podnikanie nielen k zisku, ale aj k investíciám nielen finančného charakteru.

V praxi to znamená, že máme zodpovedný prístup voči životnému prostrediu, rešpektujeme občianske a ľudské práva, podporujeme charitatívne činnosti a šport.

Eticky a transparentne vedieme svoje podnikanie k zisku a investujeme aj do oblastí, ktoré majú iný ako finančný prínos.

Do konca roku 2025 sme sa zaviazali znížiť uhlíkovú stopu svojej činnosti na nulu, výstavbou reálnych obnoviteľných zdrojov energie a investíciami do výsadby tisícky stromov ročne.

Podporujeme aktivity občianskych združení, ktoré sa zaoberajú zlepšovaním životného prostredia. Svojou činnosťou prispievame v boji proti klimatickým zmenám a globálnemu otepľovaniu.

OZE solutions a.s. sa zaviazala :

znížiť uhlíkovú stopu svojej činnosti na 0% do konca roku 2025 výstavbou reálnych obnoviteľných zdrojov energie z 0 emisiami.

aktívne podporiť a investovať do výsadby 1000 stromov ročne, za účelom aktívneho pôsobenia prírody voči globálnemu otepľovaniu.

podporovať aktivity OZ, ktoré sa aktívne zaoberajú zlepšovaním životného prostredia.

ESG je skratka pre Environment, Social a Governance, sú to 3 kľúčové oblasti :

Environment - Životné prostredie

Ohľaduplné zaobchádzanie k životnému prostrediu, znižovanie skleníkových plynov, ochrana prírodných zdrojov a udržateľnosť využívania energetických zdrojov.

Vypočítajte si svoju uhlíkovú stopu

Social – Sociálna oblasť

Ohľaduplnosť voči zamestnancom, zákazníkom, dodávateľom a komunitám v ktorých spoločnosť pôsobí, vrátane ľudských práv, diverzity, inkluzivity a charitatívnych aktivít.

Governance – Správa spoločnosti

Spravovanie spoločnosti z hľadiska etiky, transparentnosti a vzťahov k zúčastneným stranám.

Práve prebieha projekt Zelená domácnosť, získajte dotáciu aj vy!

Prvá fáza projektu Zelená domácnostiam sa začína 30. októbra 2023. Od dnes je možné zariadenia inštalovať prostredníctvom zhotoviteľov, ktorí sa môžu registrovať v projekte. Druhú fázu, v ktorej budú poukážky vydávané a preplácané, spustíme v prvom štvrťroku 2024, kedy bude prístupný nový informačný systém. Na poukážky pre domácnosti je vyčlenených 151,6 milióna eur, z toho 58,1 milióna eur pre Bratislavský samosprávny kraj.

Naďalej bude platiť podmienka, že poukážka môže pokryť maximálne 50 % z nákladov na kúpu a inštaláciu zariadenia. Najviac podpora stúpla pri fotovoltických systémoch v prípade domácností, ktoré majú vyššiu spotrebu. Maximálny výkon, na ktorý bude bežne poskytovaný príspevok, je obmedzený na 3 kW s príspevkom 1725 eur. Ak domácnosť preukáže vyúčtovacou faktúrou vyššiu spotrebu ako 3 000 kW/rok, môže byť maximálny podporovaný výkon až 7 kW.

Vyžiadať cenu produktu ESG A MY