Ušetrite vďaka Fotovoltike a projektu Zelená domácnostiam!

Slnko je ZDARMA! Využite ho na úsporu energie.

S fotovoltickou energiou môžete výrazne znížiť svoje náklady na elektrickú energiu a zároveň zlepšiť svoj ekologický odtlačok.

Podmienky podpory

Základné podmienky podpory pre rodinné domy

Predmetom podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE sú

 • fotovoltické panely
 • veterné turbíny
 • slnečné kolektory
 • kotly na spaľovanie biomasy vo forme peliet NOVÉ
 • tepelné čerpadlá
 

Oprávneným subjektom na poskytnutie príspevku sú

 • fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu
 • fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovým vlastníkom rodinného domu
 • fyzické osoby, ktoré sú podielovými vlastníkmi a sú oprávnené rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielu
 

Nehnuteľnosť musí byť evidovaná v Katastri nehnuteľností Slovenskej republiky ako

 • rodinný dom
 • rozostavaný rodinný dom
 • respektíve iná budova, ktorá slúži na rodinné bývanie a žiadateľ má v nej trvalý pobyt NOVÉ
 

Inštaláciu musí vykonať oprávnený zhotoviteľ, ktorý má so SIEA podpísanú zmluvu najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky. Inštalované zariadenie sa musí nachádzať v zozname oprávnených zariadení najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky.

Pomoc je určená pre domácnosti, preto nehnuteľnosť nesmie byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby a nesmie byť vedená v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu. Stanovené sú aj podmienky, za akých je možné získať podporu pre nehnuteľnosť, v ktorej je vykonávaná hospodárska činnosť, týkajú sa predovšetkým prenájmu a účtovania nákladov na energiu.

Základné sadzby a maximálne príspevky
Hodnota poukážky je závislá od výkonu zariadenia a splnenia podmienok zvýhodnenia.
Základné sadzby bez zvýhodneniaZvýhodnenie +15 % *
Sadzba €/kWMaximálny príspevokSadzba €/kWMaximálny príspevok
Fotovoltický panel500 €/kW3 500 €575 €/kW4 025 €
Veterná turbína500 €/kW3 500 €575 €/kW4 025 €
Slnečný kolektor500 €/kW2000 €575 €/kW2 300 €
Kotol na biomasu100 €/kW1 500 €
Tepelné čerpadlo380 €/kW3 800 €437 €/kW4 370 €

Základné podmienky podpory pre bytové domy

Predmetom podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE sú

 • fotovoltické panely NOVÉ
 • slnečné kolektory
 • kotly na spaľovanie biomasy vo forme peliet NOVÉ
 • tepelné čerpadlá NOVÉ
 

Oprávneným subjektom na poskytnutie príspevku je

 • spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome podľa zákona číslo 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení,
 • vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome zastúpení správcom bytového domu, s ktorým majú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome uzavretú zmluvu o výkone správy podľa zákona č. 182/1993 Z. z.
 

Bytový dom musí byť evidovaný v Katastri nehnuteľností Slovenskej republiky.

Inštaláciu musí vykonať oprávnený zhotoviteľ, ktorý má so SIEA podpísanú zmluvu najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky. Inštalované zariadenie sa musí nachádzať v zozname oprávnených zariadení najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky.

Pomoc je určená pre domácnosti, preto bytový dom ani žiaden byt alebo nebytový priestor nesmú byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby, s výnimkou právnickej osoby, ktorou je obec alebo vyšší územný celok. Byt ani nebytový priestor nesmie byť vedený v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu.

Stanovené sú aj podmienky, za akých je možné získať podporu pre nehnuteľnosť, v ktorej je vykonávaná hospodárska činnosť, týkajú sa predovšetkým prenájmu a účtovania nákladov na energiu.

V bytovom dome pripojenom na systém centralizovaného zásobovania teplom nemôže dôjsť inštaláciou zariadenia k porušeniu podmienok skončenia odberu tepla podľa §20 Zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike.

Súčasťou žiadosti o preplatenie poukážky musí byť energetický audit s predpísanými náležitosťami.

Základné sadzby a maximálne príspevky
Hodnota poukážky je závislá od výkonu zariadenia a splnenia podmienok zvýhodnenia
Základné sadzby bez zvýhodneniaZvýhodnenie +15 % *
Sadzba €/kWMaximálny príspevokSadzba €/kWMaximálny príspevok
Fotovoltický panel500 €/kWmaximálne 1 kW na byt575 €/kWmaximálne 1 kW na byt
Slnečný kolektor500 €/kWmaximálne 1 kW na byt575 €/kWmaximálne 1 kW na byt
Kotol na biomasu100 €/kWmaximálne 5 kW na byt
Tepelné čerpadlo380 €/kWmaximálne 5 kW na byt437 €/kWmaximálne 5 kW na byt

Všeobecné podmienky

Pravidlá podpory inštalácie malých zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov energie v novom projekte Zelená domácnostiam sú definované v dokumente Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, ktoré SIEA zverejnila 30.10.2023.

Od tohto dátumu je možné realizovať inštalácie zariadení, ktoré bude možné podporiť. Vydávanie a preplácanie poukážok z nového projektu sa začne až v prvom štvrťroku 2024, kedy bude prístupný nový informačný systém zohľadňujúci aktuálne podmienky podpory.

Podpora inštalácie malých zariadení na využitie OZE bude uskutočňovaná prostredníctvom poukážok, ktoré budú vydávané na základe žiadosti podanej domácnosťou a po aktivácii poukážky zhotoviteľom. Presný termín oprávneného obdobia, počas ktorého bude možné vydávať poukážky a požiadať o preplatenie poukážky, bude uvedený v Osobitných podmienkach podpory, ktoré budú zverejnené po spustení nového informačného systému.

Na stiahnutie: 

Žiadosti o poukážku

V novom projekte Zelená domácnostiam bude možné podávať žiadosti, ktoré sú v súlade s aktuálnymi podmienkami podpory, až po spustení nového informačného systému v prvom štvrťroku 2024. 

Momentálne dostupný zoznam registrovaných žiadostí je len informatívny a slúži len na evidovanie potenciálneho záujmu. Informácie zo žiadostí, ktoré sú uvedené v tomto zozname, bude možné potom, čo domácnosť akceptuje nové podmienky podpory a doplní požadované údaje, preniesť do nového zoznamu žiadostí platného pre projekt realizovaný v rokoch 2023 až 2029.

Ak chcete predbežne zaevidovať svoj záujem o poukážku ešte pred spustením nového informačného systému, môžete žiadosť registrovať  prostredníctvom pôvodného registračného formulára určeného pre projekt v rokoch 2015 – 2023 a použiť návod, ktorý je zverejnený na pôvodnej stránke projektu v časti Ako podať žiadosť.

Potrebujete pomôcť?

Náš tím odborníkov je pripravený vám pomôcť pri každom kroku cesty k ušetreniu s fotovoltickými panelmi. Kontaktujte nás s akýmikoľvek otázkami, ktoré by ste mohli mať. Ušetrite peniaze a urobte niečo dobré pre našu planétu s fotovoltikou!

Vypočítajte si Vašu Potenciálnu Úsporu vďaka Fotovoltike

Naša kalkulačka vám umožní jednoducho vypočítať, koľko peňazí môžete ušetriť každý rok pomocou fotovoltických panelov.

kwh
Ušetrite ročne až: 2612.50 €

Kontakt

Telefón:

02/444 575 11

Email:

sales@led.sk

Mapa

ODBER NOVINIEK

Zaregistrujte sa pre odber noviniek aby sme Vás mohli informovať o akciách a novinkách v našom obchode.

Copyright 2023, Ryvenia. All rights reserved.

Vyžiadať cenu produktu Podmienky podpory