Práve prebieha projekt Zelená domácnosť, získajte dotáciu aj vy!

Certifikácie

ODBER NOVINIEK

Zaregistrujte sa pre odber noviniek aby sme Vás mohli informovať o akciách a novinkách v našom obchode.

OZE Solutions so záväzkami voči prírode

Novou povinnosťou pre firmy bude príprava nefinančných ESG reportov. Je prevádzkovanie takýchto smart energetických riešení „plusovým bodom“?

Určite áno. ESG report sa týka čoraz väčšieho počtu firiem a nie je už iba o prezentovaní svojich aktivít v oblasti udržateľnosti. Dobré ESG skóre dnes výrazne zvyšuje šance a možnosti firiem získať finančné prostriedky od verejných alebo komerčných inštitúcií. Ako som už spomenul, naše smart batériové úložiská vedia pomáhať stabilizovať sieť bezemisným spôsobom.

Batériové úložiská a služby v oblasti ESG a CO2 spolu s komplexnými riešeniami v prípade vlastných a externých energetických a zelených uhlíkových offsetov u nás poskytuje spoločnosť OZE solutions a.s. OZE Solutions a.s. je zároveň aj výrobcom EV-GP batériových úložísk s certifikáciou ISO9001 a ISO14001.

OZE Solutions a.s. sa sama zaviazala, že do konca roku 2025 zníži uhlíkovú stopu svojej činnosti na 0% CO2 výstavbou reálnych obnoviteľných zdrojov energie s nulovými emisiami. Navyše OZE Solutions, a.s. takisto aktívne podporuje a investuje do výsadby viac ako 1000 stromov ročne pre svoje reálne vytvorené „zelené“ certifikované krytie CO2, čo v približnom prepočte znamená zníženie o viac ako 50 ton CO2 ročne na 1000 stromov od roku 2025. Za účelom aktívneho pôsobenia prírody voči globálnemu otepľovaniu podporuje aktivity OZ, ktoré sa aktívne zaoberajú zlepšovaním životného prostredia.

Preto ak chcete i vy žiť v súlade s prírodou a znižovať vlastnú ekologickú stopu, kontaktujte nás – máme pripravený komplexný systém riešení znižovania uhlíkovej stopy PRE FIRMY až na 0,00 %

Kompletné informácie na www.100carbonfree.com

Environment – Životné prostredie

Ohľaduplné zaobchádzanie k životnému prostrediu, znižovanie skleníkových plynov, ochrana prírodných zdrojov a udržateľnosť využívania energetických zdrojov.

Social – Sociálna oblasť

Ohľaduplnosť voči zamestnancom, zákazníkom, dodávateľom a komunitám v ktorých spoločnosť pôsobí, vrátane ľudských práv, diverzity, inkluzivity a charitatívnych aktivít.

Governance – Správa spoločnosti

Spravovanie spoločnosti z hľadiska etiky, transparentnosti a vzťahov k zúčastneným stranám.

Práve prebieha projekt Zelená domácnosť, získajte dotáciu aj vy!

Prvá fáza projektu Zelená domácnostiam sa začína 30. októbra 2023. Od dnes je možné zariadenia inštalovať prostredníctvom zhotoviteľov, ktorí sa môžu registrovať v projekte. Druhú fázu, v ktorej budú poukážky vydávané a preplácané, spustíme v prvom štvrťroku 2024, kedy bude prístupný nový informačný systém. Na poukážky pre domácnosti je vyčlenených 151,6 milióna eur, z toho 58,1 milióna eur pre Bratislavský samosprávny kraj.

Naďalej bude platiť podmienka, že poukážka môže pokryť maximálne 50 % z nákladov na kúpu a inštaláciu zariadenia. Najviac podpora stúpla pri fotovoltických systémoch v prípade domácností, ktoré majú vyššiu spotrebu. Maximálny výkon, na ktorý bude bežne poskytovaný príspevok, je obmedzený na 3 kW s príspevkom 1725 eur. Ak domácnosť preukáže vyúčtovacou faktúrou vyššiu spotrebu ako 3 000 kW/rok, môže byť maximálny podporovaný výkon až 7 kW.

Vyžiadať cenu produktu ESG A CO2