Kontakt

Kontaktné informácie

Napíšte nám

Fakturačné údaje

EcoLed Solutions a.s., Tulipánova 1, 90301 Senec, Slovensko
IČO: 36747262
IČDPH: SK2022346018
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu BA 1, oddiel: Sa, vložka č.: 5527/B
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu / IBAN : SK67 1100 0000 0029 4808 1983
Štatutárny zástupca: Ing. Július Száraz – predseda predstavenstva
TOP