ODBER NOVINIEK

Zaregistrujte sa pre odber noviniek aby sme Vás mohli informovať o akciách a novinkách v našom obchode.

Od slnka po zásuvku II

Najrozšírenejšie fotovoltické elektrárne – ON GRID zapojenia

ON GRID FTVE sú stále pripojené na distribučnú sústavu, menič pracuje len v prítomnosti sieťového napätia (pri výpadku elektrickej energie nevyrába, ani keď svieti slnko). Podľa pripojenia do DS ich rozdeľujeme na jednofázové a trojfázové.

Jednofázové pripojenie

Jednofázové pripojenie sa používa ako „lacné“ riešenie pri spotrebe v domácnosti do cca 3 MWh/rok. Podľa predošlého článku je tak potrebný fotovoltický panel (FTVP) s výkonom približne 3 kWp, s trochou rezervy 3,5 kWp; menič s výkonom 3,3 kW je dostatočný. Menič je pri maximálnom slnečnom svite schopný dodávať 14,3 A do príslušnej fázy, ktorú však určí DS, preto je potrebné upraviť rozvádzač, aby sa vyrobená energia čo najviac využila. Pri jednofázových systémoch si distribučná sústava spravidla nevyžaduje žiadne dodatočné zariadenia okrem nastavenia bezpečnostných parametrov lokalizovaných na Slovensku a prehlásenie o zhode CE. V žiadnom prípade netreba veriť prehláseniam mimo EÚ (najmä ázijským) – každý menič uvádzaný na Slovensko musí mať prehlásenie o zhode dovozcu meniča na Slovensko! Jedine tak sa dá vyhnúť prípadným problémom s pripojením do DS a zároveň mať firmu, ktorá zodpovedá za uvedenie meniča na slovenský trh.

Trojfázové pripojenie

Pri trojfázových pripojeniach už spomenieme zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie, ktorý rozdeľuje FTVE zjednodušene ako: a) malý zdroj do 10 kWp b) lokálny zdroj nad 10 kWp

Ak sa chcete dozvedieť viac kontaktujte nás

Vyžiadať cenu produktu Od slnka po zásuvku II